УВАЖАЕМИ ГОСТИ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ХОТЕЛ „ВАРНА” ГР.ПАВЕЛ БАНЯ
МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. Хотел „Варна” гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на хотела. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50.00 лв.
4. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата на пожарна  безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
5. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА:
1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
2. Освобождаването на стаите е до 12.00ч., настаняването е след 13.00ч.
3. Закуската се сервира в КАФЕТО на хотела от 8.00-10.00 ч.
4. Моля оставяйте  ценните си вещи и документи  в сейфа на рецепцията. За вещи оставени без надзор в стаята или на територията на хотела, отговорност носи госта.
5. Молим да съблюдавате правилата за пожарна безопасност.
6. Молим ви да пазите имуществото на хотела.
7. Преди да излезете от стаята си молим да затворите прозорците, крановете за вода, изключите климатика, светлината и електроуредите.
8. При повредено имущество в хотела, госта компенсира стойността му в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.
С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:
1. Пушенето в стаите фоайетата и останалите помещения в хотела.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключа от стаята Ви.
4. Съхраняването на  леснозапалими материали в стаите.
5.Внасянето на територията на хотела и съхраняването в стаите на материали и предмети опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
7. Нарушаването на общоприетите  норми на поведението на територията на хотела.
8. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
9  Повреждането на имущетсво на хотела.
10. Приемането на посетители в стаите след 23.00 ч., ако н са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в хотела.
11. Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи.
12. Пребиваването в хотела на домашни любимци.
РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛА:
1. Можете да заплатите нощувката и други предоставени Ви услуги от хотела в брой и по банков превод, съгласно действащите в хотела тарифи.
2. Предварителната резервация на стая е безплатна. За потвърждаване на резервацията се заплаща депозит в размер на 50% за стая.
3. Хотелът има право да откаже резервация на гост, който е правел резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
4. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира, без уведомление.
5. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко е останал госта в хотела.
6. Услуги като ранно настаняване преди 3.00ч. или късно напускане /след 12.00ч./ при заплащане на 50% от цената за нощувка се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела и отсъствие на резервации за исканите дати и часове и се заплащат, съгласно тарифите на хотела.
7. При пристигане в хотела гостът е длъжен да предостави личен документ.
8. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие  на свободни места.
9. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.